In het hele land komen mensen in verzet tegen deze kunstmatige wooncrisis, en ieder doet dat op hun eigen manier. Divers in actie en solidair in geest blijven we actie voeren tot we de radicale verandering zien die we nodig hebben!


Volg ons:

STEUN DE WOONACTIE DOOR TE DONEREN VIA ONZE GOFUNDME

Net als andere woonprotesten, steunen ook wij de eisen van het woonmanifest. Hieronder zijn onze eisen voor Delft te vinden.

  • STOP GENTRIFICATIE

  • Leg de focus op de huidige demografie van Delft en de tekorten van woningen die nu in Delft spelen. Zorg dat de plannen voor nieuw Delft niet alleen koop-en-starters-woningen zijn, maar ook sociale huur en studentenwoningen meer ruimte krijgen. Delft hoeft niet aantrekkelijker te worden voor uitwas van Rotterdam en Den Haag, maar moet woonbaar zijn voor de mensen die er nu wonen.

  • LAAT STUDENTEN NIET STIKKEN

  • Zorg dat iedereen die hier komt studeren, hier ook kan wonen. Bouw genoeg (groeps-)woningen voor studenten, niet alleen studio’s, en communiceer het woningprobleem duidelijker naar toekomstige (internationale) studenten. Start met meer woningen bouwen op de campus. Wij vragen ook de universiteit om verantwoordelijkheid te nemen voor de studenten die ze aantrekken en de huisvesting van studenten een topprioriteit te maken.

  • BESCHERM DE SOCIALE HUUR

  • Bevries de huren en stop met het slopen van sociale huur zoals nu in de Bomenwijk gebeurd.

  • VERBETER TOEGANKELIJKHEID

  • Verbeter de toegankelijkheid voor mensen die door de huidige maatschappij worden beperkt in het vinden van passende woonruimte: beëindig validisme, racisme, homofobie, seksisme, transfobie, xenofobie en klassisme.